Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 720 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 60 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Informace

Název, forma a sídlo

Spolek Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Nádražní 5 Vyškov, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo ve Vyškově – Hřbitovní 6/4, 682 01 Vyškov.
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zákonní zástupci nebo jinak spřízněné osoby žáků Základní školy Nádražní 5 Vyškov.

Základní účely spolku 

Základními účely spolku jsou:

  1. prosazování oprávněných zájmů žáku, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání,
  2. podílí se spolu se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy,
  3. pomáhá škole v oblasti materiální, finanční apod.

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

  1. praktická činnost ve spolupráci s orgány školy,
  2. organizování mimoškolských akcí na podporu a reprezentaci školy,
  3. pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře).

Hospodaření spolku

  1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
  2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

Výše příspěvku

Výše příspěvku za jedno dítě je 350 Kč, za 2 děti 600 Kč, za 3 děti 850 a za 4 děti

1 000 Kč.
 

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie