Navigace

Obsah

Rozšířená výuka

Rozšířená výuka hudební výchovy

Zkoušky do této třídy proběhnou dne 26. května 2020 od 14.00 v učebně hudební výchovy (přízemí).  Přihlášky mohou rodiče podávat do dne zkoušek. Přihlášky jsou v odkazu vlevo Ke stažení.

Požadavky pro dodatečné přijetí do 6. třídy s RvHv

Praktická část:

  • Zazpívat libovolnou lidovou píseň
  • Správná intonace ( čisté zpívání)
  • Rytmizování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu

Teoretická část:

  • Znalost not
  • Poznat notu celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou
  • Poznat pomlky
  • Takt 2/4, 3/4, 4/4
  • Dynamika (pp, p, mf, f, ff)
  • Crescendo, decrescendo

 

Žákům nabízíme rozšířené vzdělávání v oblasti hudební výchovy a hry na hudební nástroje. Spolupracujeme se ZUŠ Vyškov a ZUŠ Ivanovice na Hané, s hudební školou Yamaha a zabezpečujeme pro žáky prvního stupně hru na zobcové flétny přímo v budově školy.

Tyto třídy již na naší škole mají tradici. První ročník s rozšířenou výukou hudební výchovy byl otevřen ve školním roce 1998–99. Třídy pro velký zájem otevíráme každoročně.

V hudebních třídách je navýšen počet hodin hudební výchovy, žáci jezdí na soustředění a soutěže pěveckých sborů v rámci celé ČR i do zahraničí. Na škole pracují 4 pěvecké sbory – Prvňáčci, Notička, Sluníčko a Motýlek.