Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 720 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 60 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Informace

      

Informace pro nové strávníky na školní rok 2024/2025

Na naší škole se platí obědy pouze prostřednictvím inkasa z bankovního účtu.

Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší bankovní společnosti.

Termín pro zřízení inkasa do 28. 6. 2024 na účet: 154597532/0300, limit inkasa

1.500,- Kč na 1 dítě.

Potvrzení o zřízení přineste do kanceláře vedoucí školní jídelny do 28. 6. 2024.

Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny

                                  

 

                  Vnitřní řád školní jídelny

1.Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je součástí vnitřních směrnic Základní školy Vyškov,

Nádražní 5, příspěvkové organizace.

2. Všeobecná ustanovení

Řád školní jídelny se týká pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy, studentů a zaměstnanců SOŠ Vyškov a vlastních důchodců a cizích strávníků.

3. Školní jídelna - organizace činnosti

            Školní jídelna je v provozu v pracovní dny: pondělí- pátek

            od 11.00 do 11.30 hod.- výdej obědů do jídlonosičů od 11.30 do 14.00 hod.                      výdej ostatní strávníci.

           Školní jídelna zodpovídá za kvalitu uvařeného pokrmu nejdéle čtyři hodiny

           od dovaření jídla. Spotřeba uvařeného obědu do 14.00 hodin.    

4. Kategorie strávníků, cena obědů dle kategorií

strávníci                    7 -10 let                   33,00 Kč.

strávníci                    11 – 14 let                 35,00 Kč.

        strávníci                   15 a více let               38,00 Kč.

        Zaměstnanci školy                                    39,00 Kč.

        Bývalí zaměstnanci školy (důchodci)           39,00 Kč.

        Cizí strávníci                                            89,00 Kč.

        SOŠ žáci                                                  59,00 Kč.

        SOŠ zaměstnanci                                      84,00 Kč.  

           

5. Placení obědů

     Prodej obědů na následující měsíc se provádí  vždy 20.v měsíci předcházejícím a to

     inkasní platbou z bankovních  účtů. Obědy se poskytují pouze po zakoupení

     bezkontaktního žetonu (čip stravné). Vyhláška o školním stravování

     § 2 odstavec 3 a 4/.

 

            6. Odhlašování obědů

            Strávník si může odhlásit oběd nejpozději den předem do 14.00 hod (terminál

           stravného, kancelář školní jídelny nebo aplikace strava.cz).

            Po víkendu nejpozději v pondělí  ráno do 7.30 hod.

 

            7. Výdej obědů

            Oběd je strávníkovi vydán po přiložení čipu ke snímači u výdejního okénka ,

            v případě zapomenutí čipu se strávník obrátí na  vedoucí školní jídelny.

            Korekce množství jídla je možné jen na základě přání strávníka.

          Výdej do jidlonosičů je povoleno pro nemocné dítě a zaměstnance školy

           pouze v první den nemoci. Následující den nemá strávník nárok na státem

           dotovaný oběd. Pokud strávník nebude přítomen ve škole a neodhlásí si stravu,

           bude mu oběd účtován v plné výši 89,00 Kč (potraviny, režijní náklady,

           mzdové náklady).                           

        Pracovníci jídelny pracují v souladu s nařízením ES 852/2004,  které stanovilo              povinnost zavedení kritických bodů HACCP ve všech stravovacích provozech.

 

            8. Jídelní lístek

            Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny za asistence vedoucí kuchařky.

            Je sestavován dle zásad racionální výživy a doporučeného spotřebního koše                pro školní stravování. Školní jídelna nabízí výběr  obědů ze dvou jídel. Diety                školní jídelna nevaří. Je možnost po dohodě s vedoucí stravování, nosit                      vlastní jídlo.

           Za dodaný pokrm a jeho nutriční hodnotu plně zodpovídá zákonný zástupce               dítěte.

           Zaměstnanci školní jídelny, jídlo připraví dle nařízení HACCP.   .                    

              

            9. Dozor ve školní jídelně

         Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh  dozorů je             vyvěšen  na nástěnce před vstupem do jídelny. Dozírající pracovníci vydávají               pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických, kulturních a stravovacích návyků.

 

            10. Úklid

            Úklid stolů během výdeje zajišťují pracovnice školní jídelny.Úklid po skončení

            provozní doby zajišťuje uklizečka. Pokud je místnost školní jídelny použita k                výukovým nebo jiným účelům, je nutno před výdejem zajistit úklid.

 

            11. Další pokyny

            Strávníkům je vydán kompletní oběd. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci a

            vraceni k dojídání. Jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je                          neodnášejí z místnosti.

 

12. Závěrečná ustanovení

Řád školní jídelny je zveřejněn následujícím  způsobem:

-vyvěšen před jídelnou školy

- stránkách školy (internet)

         Vypracovala:Holzerová Petra                                Schválil: Mgr. Pavel Pospíšil

                    vedoucí ŠJ                                                        ředitel školy

         Ve Vyškově dne 1.9.2023

 

Od 1.9.2023 bude navýšena platba za školní stravování:

Žáci 7-10 let cena do 31.8.2023            30,00 Kč cena od 1.9.2023  33,00 Kč.

Žáci 11-14 let cena do 31.8.2023           32,00 Kč cena od 1.9.2023  35,00 Kč.

Žáci 15 let cena do 31.8.2023                35,00 Kč cena od 1.9.2023  38,00 Kč.

Zaměstnanci školy cena do 31.8.2023 36,00 Kč cena od 1.9.2023  39,00 Kč.

Důchodci cena do 31.8.2023                 36,00 Kč cena od 1.9.2023  39,00 Kč.

 

Cizí strávníci cena do 31.8.2023 36,00 Kč cena od 1.9.2023 39,00 Kč.

Režijní náklady od 1.9.2023 20,00 Kč.

Mzdové náklady od 1.9.2023 30,00 Kč.

Celkem cizí strávníci od 1.9.2023   89,00 Kč.

V ceně obědu jsou zahrnuty veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady a režijní náklady).

Tímto Vás žádáme o navýšení inkasních příkazů  do 1.8.2023, kdy bude stržena platba na září 2023.

Děkujeme za pochopení Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny.

 

Informace pro nové strávníky na školní rok 2023/2024

Na naší škole se platí obědy pouze prostřednictvím inkasa z bankovního účtu.

Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší bankovní společnosti.

Termín pro zřízení inkasa do 26. 6. 2023 na účet: 154597532/0300, limit inkasa

1.500,- Kč. Potvrzení o zřízení přineste do kanceláře vedoucí školní jídelny do 30. 6. 2023.

Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny

 

 

 Informace pro všechny strávníky

  • Obědy se hradí prostřednictvím inkasa z bankovních účtů
  • číslo bankovního spojení: 154597532/0300
  • začátek výdeje obědů je od 11.00 hod. do 11.30 hod. – do jídlonosiče
  • konec výdeje obědů je ve 14.00 hod.
  • oběd do jídlonosiče je možno odebrat pouze první den nemoci strávníka
  • výroba obědů 11.00 hodin, nutnost spotřeby do 14. hodin
  • strávník se přihlašuje na oběd vždy den předem do 14.00 hod.
  • oběd se odhlašuje den předem, nejpozději však do 14.00 hod..
  • v pondělí po dni pracovního klidu je možno odhlásit oběd na tento den do 7.30 hod.

 

Jídelna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie