Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Informace

Od 1.9.2023 bude navýšena platba za školní stravování:

Žáci 7-10 let cena do 31.8.2023            30,00 Kč cena od 1.9.2023  33,00 Kč.

Žáci 11-14 let cena do 31.8.2023           32,00 Kč cena od 1.9.2023  35,00 Kč.

Žáci 15 let cena do 31.8.2023                35,00 Kč cena od 1.9.2023  38,00 Kč.

Zaměstnanci školy cena do 31.8.2023 36,00 Kč cena od 1.9.2023  39,00 Kč.

Důchodci cena do 31.8.2023                 36,00 Kč cena od 1.9.2023  39,00 Kč.

 

Cizí strávníci cena do 31.8.2023 36,00 Kč cena od 1.9.2023 39,00 Kč.

Režijní náklady od 1.9.2023 20,00 Kč.

Mzdové náklady od 1.9.2023 30,00 Kč.

Celkem cizí strávníci od 1.9.2023   89,00 Kč.

V ceně obědu jsou zahrnuty veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady a režijní náklady).

Tímto Vás žádáme o navýšení inkasních příkazů  do 1.8.2023, kdy bude stržena platba na září 2023.

Děkujeme za pochopení Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny.

 

Informace pro nové strávníky na školní rok 2023/2024

Na naší škole se platí obědy pouze prostřednictvím inkasa z bankovního účtu.

Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší bankovní společnosti.

Termín pro zřízení inkasa do 26. 6. 2023 na účet: 154597532/0300, limit inkasa

1.500,- Kč. Potvrzení o zřízení přineste do kanceláře vedoucí školní jídelny do 30. 6. 2023.

Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny

 

Upozornění pro strávníky školní jídelny

Z důvodu vaření MEZINÁRODÍ KUCHYNĚ, bude v týdnu od 17.4. - 21.4.2023 pouze

oběd č.1

 

Upozornění pro strávníky školní jídelny

Dne 10.3.2023 bude z technických důvodů pouze oběd č.1

 

Upozornění pro všechny strávníky školní jídelny, Nádražní 5, 682 01 Vyškov

Změna jídelníčku v týdnu od 20.9.2022 do 23.9.2022.

Z důvodu nemoci, bude pouze oběd č.1.

 

Od 1.9.2022 bude navýšena platba za školní stravování:

 

Žáci 7-10 let cena do 31.8.2022 26,00 Kč cena od 1.9.2022 30,00 Kč.

Žáci 11-14 let cena do 31.8.2022 28,00 Kč cena od 1.9.2022 32,00 Kč.

Žáci 15 let cena do 31.8.2022 31,00 Kč cena od 1.9.2022 35,00 Kč.

Zaměstnanci školy cena do 31.8.2022 32,00 Kč od 1.9.2022 36,00 Kč.

 

Důchodci cena do 31.8.2022 32,00 Kč od 1.9.2022 36,00 Kč.

 

Cizí strávníci cena do 31.8.2022 32,00 Kč cena od 1.9.2022 36,00 Kč.

Režijní náklady od 1.9.2022 15,00 Kč.

Mzdové náklady od 1.9.2022 25,00 Kč.

Celkem cizí strávníci od 1.9.2022   76,00 Kč.

V ceně obědu jsou zahrnuty veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady a režijní náklady).

Tímto Vás žádáme o navýšení inkasních příkazů  do 1.8.2022, kdy bude stržena platba na září 2022.

Děkujeme za pochopení Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny.

 

Informace pro nové strávníky na školní rok 2022/2023

Na naší škole se platí obědy pouze prostřednictvím inkasa z bankovního účtu.

Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší bankovní společnosti.

Termín pro zřízení inkasa do 24. 6. 2022 na účet: 154597532/0300, limit inkasa

1.500,- Kč. Potvrzení o zřízení přineste do kanceláře vedoucí školní jídelny do 30. 6. 2022.

Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny

1.Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je součástí vnitřních směrnic Základní školy Vyškov, Nádražní 5, příspěvkové organizace.

2. Všeobecná ustanovení

Řád školní jídelny se týká pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy, studentů a zaměstnanců SOŠ Vyškov a vlastních důchodců.

3. Školní jídelna - organizace činnosti

        Školní jídelna je v provozu v pracovní dny:

        od 11.00 do 11.30 hod.- výdej obědů do jídlonosičů

        od 11.30 do 14.00 hod.- výdej ostatní strávníci.

        4. Kategorie strávníků, cena obědů dle kategorií

strávníci                    7 -10 let                 26,00 Kč.

strávníci                    11 – 14 let               28,00 Kč.

        strávníci                    15 a více let            31,00 Kč.

        zaměstnanci                                           32,00 Kč.

5. Placení obědů

Prodej obědů na následující měsíc se provádí  vždy 20. v měsíci předcházejícím a to:

inkasní platbou z bankovních účtů. Obědy se poskytují pouze po zakoupení bezkontaktního žetonu (čip stravné). Vyhláška o školním stravování § 2 odstavec 3 a 4/.

6. Odhlašování obědů

Strávník si může odhlásit oběd nejpozději den předem do 14.00hod. (terminál stravného, kancelář školní jídelny nebo aplikace strava.cz). Po víkendu nejpozději v pondělí  ráno do 7.30 hod.

7. Výdej obědů

Oběd je strávníkovi vydán po přiložení čipu ke snímači u výdejního okénka, v případě zapomenutí čipu se strávník obrátí na  vedoucí školní jídelny. Korekce množství jídla je možné jen na základě přání strávníka.

Výdej do jidlonosičů je povolen pro nemocné dítě v první den onemocnění.

Pracovníci jídelny pracují v souladu s nařízením ES 852/2004, které stanovilo povinnost zavedení kritických bodů HACCP ve všech stravovacích provozech.

8. Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny za asistence vedoucí kuchařky. Je sestavován dle zásad racionální výživy a doporučeného spotřebního koše pro školní stravování. Školní jídelna nabízí výběr  obědů ze dvou jídel. Diety školní jídelna nevaří. Je možnost po dohodě s vedoucí stravování nosit vlastní jídlo.                    

9. Dozor ve školní jídelně

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh  dozorů je vyvěšen na nástěnce před vstupem do jídelny. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických, kulturních a stravovacích návyků.

10. Úklid

Úklid stolů během výdeje zajišťují pracovnice školní jídelny.Úklid po skončení provozní doby zajišťuje uklizečka. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým nebo jiným účelům, je nutno před výdejem zajistit úklid.

11. Další pokyny

Strávníkům je vydán kompletní oběd. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci a vráceni k dojídání. Jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

12. Závěrečná ustanovení

Řád školní jídelny je zveřejněn následujícím  způsobem:

-vyvěšen před jídelnou školy

- stránkách školy (internet)

 

         Vypracovala:Holzerová Petra                     Schválil: Mgr. Pavel Pospíšil

                      vedoucí ŠJ                                           ředitel školy

        

          Ve Vyškově dne 1. 1. 2022

 

Upozornění pro všechny strávníky školní jídelny, Nádražní 5, 682 01 Vyškov

Od 1.1.2022 bude navýšena platba za školní stravování:

 

Žáci  7-10 let   cena od 1.1.2022      26,00 Kč (zdražení  o 2,00 Kč/oběd).

Žáci 11-14 let  cena o d 1.1.2022      28,00 Kč (zdražení o 2,00 Kč oběd).

Žáci 15 let cena od 1.1.2022             31,00 Kč (zdražení o 2,00 Kč/oběd).

Zaměstnanci školy a bývalí zaměstnanci (kategorie důchodci) od 1.1.2022- 32,00 Kč (zdražení 3,00 Kč/oběd).

Cizí strávníci cena od 1.1.2022 61,00 Kč (zdražení 7,00 Kč/oběd).

V ceně obědu jsou zahrnuty veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady a režijní náklady).

Tímto Vás žádáme o navýšení inkasních příkazů  do 1.8.2022, kdy bude stržena platba na září 2022.

Děkujeme za pochopení Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny.

 Informace pro všechny strávníky

  • Obědy se hradí prostřednictvím inkasa z bankovních účtů
  • číslo bankovního spojení: 154597532/0300
  • začátek výdeje obědů je od 11.00 hod. do 11.30 hod. – do jídlonosiče
  • konec výdeje obědů je ve 14.00 hod.
  • oběd do jídlonosiče je možno odebrat pouze první den nemoci strávníka
  • výroba obědů 11.00 hodin, nutnost spotřeby do 14. hodin
  • strávník se přihlašuje na oběd vždy den předem do 14.00 hod.
  • oběd se odhlašuje den předem, nejpozději však do 14.00 hod..
  • v pondělí po dni pracovního klidu je možno odhlásit oběd na tento den do 7.30 hod.

Ceny obědů od 1. 1. 2022:

I. kategorie – žáci 7–10 let

26 Kč/oběd

II. kategorie – žáci 11–14 let

28 Kč/oběd

III. kategorie žáci 15 let a více

31 Kč/oběd

Zaměstnanci školy

32 Kč/oběd

Cizí strávníci

61 Kč/oběd

 

Informace pro nové strávníky na školní rok 2021/2022

Na naší škole se platí obědy pouze prostřednictvím inkasa z bankovního účtu.

Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší bankovní společnosti.

Termín pro zřízení inkasa do 24. 6. 2021 na účet: 154597532/0300

Potvrzení o zřízení přineste do kanceláře vedoucí školní jídelny do 30. 6. 2021.

Holzerová Petra, vedoucí školní jídelny

Jídelna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

ukazka hry na varhany