Navigace

Obsah

Školní klub

Školní klub

Již čtvrtým rokem funguje Školní klub, pod nímž fungují kroužky na naší škole.

Přihláška do kroužku je závazná. Žák si ji stáhne z webu nebo si ji vyzvedne u vyučujícího kroužku. Výši poplatku sdělí žákům vedoucí kroužku.

O zahájení kroužku bude žáky informovat vedoucí kroužku.

K odhlášení z kroužku je nutno přinést oznámení podepsané rodiči.

Řád a ŠVP školního klubu