Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Informace

Všechny důležité aktuální informace ke středním školám, akcím, přijímacímu řízení aj. budou rodiče dostávat od výchovné poradkyně průběžně prostřednictvím aplikace Bakaláři. Žáci 9. roč. dostávají tyto informace také v předmětu Volba povolání a při případné distanční výuce prostřednictvím aplikace Teams.

Výchovnou poradkyni můžete také kontaktovat osobně v konzultační hodiny nebo kdykoliv (po předchozí domluvě) telefonicky nebo posílat dotazy elektronicky přes aplikaci Bakaláři.

V případě distanční výuky komunikujte, prosím,  přes Bakaláře nebo prostřednictvím žákovských Teams (chat, videohovor, telefonický hovor).

Tato informace platí také pro rodiče žáků 5. ročníku - přechod na víceleté gymnázium.

Harmonogram akcí a činností k volbě SŠ a povolání, důležité termíny a pokyny k přihláškám na SŠ

ŘÍJEN Zvažte veškeré předpoklady, nadání a možnosti Vašeho dítěte a začněte se intenzívně zajímat  o vybrané střední školy a obory. Můžete se poradit i v Informačně poradenském středisku  Úřadu práce ve Vyškově (telefonicky – tel. 950174453 – p. Novotný nebo e-mail: radomil.novotny@vy.mpsv.cz ). Pokud má Vaše dítě speciální vzdělávací potřeby, můžete se objednat do pedagogicko-psychologické poradny ke kontrolnímu vyšetření a získat tak doporučení k zohlednění přijímacích zkoušek (poskytnutí více času apod.). Poradna také dělá poradenství k volbě povolání z hlediska osobnosti dítěte.                                            

Pokud uvažujete o studiu oboru s uměleckým zaměřením (v kódu oboru je první číslo „82“) nebo o sportovním gymnáziu, případně taneční konzervatoři (z 5.roč.), budete odevzdávat přihlášky dříve - již k 30. listopadu! Tyto SŠ a SOU musí zveřejnit do 31. října na svých stránkách tzv. „Kritéria přijetí pro školní rok 2022 – 2023“.

LISTOPAD - v tomto měsíci již probíhají obvykle na většině škol dny otevřených dveří! Pokud to  epidemiologická situace dovolí, navštivte osobně všechny školy, o které máte zájem. V naší škole by se konala schůzka pro rodiče vycházejících žáků za přítomnosti zástupců SŠ Vyškovska (vše dle situace). V případě nepříznivé epidemiologické situace probíhají dny otevřených dveří na SŠ a SOU pouze on-line. Sledujte jejich stránky.

POZOR! – žáci, kteří se hlásí na obory s uměleckým zaměřením nebo na sportovní gymnázium již vyplňují přihlášky! ZŠ jim je vytiskne, potvrdí a vy musíte sami odeslat do 30. listopadu na danou školu!!!  Přihlášky tedy nikde neshánějte a nevyplňujte! Žák si může podat max. 2 přihlášky (na 2 různé školy nebo na 2 obory na stejné škole). V případě nepřijetí, ale i přijetí (když si to rozmyslí) si může později (k 1.3.) podat opět 2 přihlášky na další běžné SŠ (celkově tedy 4 přihlášky).

PROSINEC – dále, opět dle situace, se zajímejte o vybrané SŠ a SOU – buď přímo jejich návštěvou nebo alespoň telefonicky či videohovory. Sledujte jejich internetové stránky, určitě nabídnou možnosti. Sledujte prospěch svého dítěte, pololetí se blíží!  

LEDEN – Ještě stále se můžete rozhodovat. Povinností všech SŠ je do konce ledna zveřejnit na internetu „Kritéria pro přijetí pro školní rok 2022 – 23“, která jsou závazná pro přijímací řízení.  Zároveň by měla probíhat již intenzívní příprava na přijímací zkoušky. Dohlédněte na co nejlepší pololetní prospěch, který na většině škol podstatně rozhoduje o přijetí! (Na přihlášce se uvádí prospěch celé 8.tř. + pololetí 9. tř.

Žáci, kteří se přihlásili na umělecké školy nebo obory umělecky zaměřené, dělají v lednu talentové zkoušky.  

ÚNOR – Vaše rozhodování by mělo vrcholit. Začínají se vyplňovat přihlášky. Žáci mohou podat max. dvě přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. ZŠ přihlášky vytiskne a potvrdí, proto je nikde neshánějte a nevyplňujte. Je-li třeba, musí lékař potvrdit způsobilost k danému oboru. (Každá SŠ uvádí svoje požadavky k přihláškám ve svých  kritériích přijetí – zda je potřeba  pro daný obor lékařské vyšetření,  které výsledky olympiád a soutěží ze ZŠ počítá a jak je doložit, jak boduje prospěch aj.)

Žáci pokračují v intenzivní přípravě na přijímací zkoušky, pokud je budou vykonávat (týká se všech oborů s maturitou).

BŘEZENzákonný zástupce žáka odesílá přihlášky s případnými přílohami na SŠ nebo SOU nejpozději do 1. března 2020.  ZŠ přihlášky neodesílá! Zákonný zástupce se musí dostavit na ZŠ také pro zápisový lístek – vydává třídní učitel oproti podpisu. Zápisový lístek je úřední dokument a má evidenční číslo. Zápisový lístek se odevzdává na zvolenou SŠ do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí (je to vlastně potvrzení, že žák opravdu na danou školu nastoupí).

DUBEN12. a 13. dubna 2022 se konají písemné přijímací zkoušky na maturitní obory (ČJ + M). Pozvánku ze SŠ obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před tímto termínem. Žák píše přijímačky 2x, na obou školách, které si zvolil, a to v pořadí, jak jsou uvedeny na přihlášce. Pokud si zvolil dva obory na stejné škole, píše přijímačky dvakrát. Počítá se vždy lepší výsledek ČJ nebo M z obou dnů, a to i v případě dvou různých škol. Pokud žák onemocní, píše testy ve stanoveném náhradním termínu (10.a 11.5.2022)

Na učební obory bez maturity se písemné přijímačky nekonají, možný je pohovor, ale většinou se hodnotí pouze prospěch ze ZŠ. Rozhodnutí o přijetí by mělo být těmto uchazečům sděleno od 22. do 30. dubna.

Pozor! Kladné rozhodnutí o přijetí  SŠ nezasílá, pouze zveřejňuje pod kódem na internetu a v budově školy! Poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Žáci, kteří nebyli přijati, podávají odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (pokud leží dokument 5 dní na poště, považuje se za doručený). Na SŠ kam syna (dceru) přijali, musíte dát zápisový lístek do 10 pracovních dnů od přijetí.! Odevzdaný zápisový lístek již nelze vzít zpět (pouze v případě dodatečného přijetí na odvolání a v případě předchozího přijetí na umělecké obory) 

KVĚTEN– Jsou vyhlašována 2. kola přijímacího řízení škol ihned po ukončení 1. kola. Informujte se na konkrétních SŠ nebo na internetu. Ve 2. kole si může žák podat již libovolný počet přihlášek (ZŠ vytiskne a potvrdí libovolný počet přihlášek, tentokrát bez názvu SŠ a oboru – dopisujete sami).

Další kola přijímacího řízení mohou probíhat i v červnu, červenci, srpnu, popř. v září, pokud nejsou školy ještě obsazené.  

P.S.: Nezapomeňte, že mnoho lidí nedělá v životě to, čím se vyučili nebo co vystudovali. Dnešní doba nabízí velké možnosti a další studia či rekvalifikace. S rozvahou posuďte schopnosti vašeho dítěte, podporujte jeho osobnost a plně mu důvěřujte! Může vás v životě překvapit!!! J

PŘEJI VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ! PŘÍPADNÉ DOTAZY – VIZ KONTAKTNÍ ÚDAJE.

                                                                 L. Vymazalová, výchovná poradkyně

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie