Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Informace

Všechny důležité aktuální informace ke středním školám, akcím, přijímacímu řízení aj. budou rodiče dostávat od výchovné poradkyně průběžně prostřednictvím aplikace Bakaláři. Žáci 9. roč. dostávají tyto informace také v předmětu Volba povolání a při případné distanční výuce prostřednictvím aplikace Teams.

Výchovnou poradkyni můžete také kontaktovat osobně v konzultační hodiny nebo kdykoliv (po předchozí domluvě) telefonicky nebo posílat dotazy elektronicky přes aplikaci Bakaláři.

V případě distanční výuky komunikujte, prosím,  přes Bakaláře nebo prostřednictvím žákovských Teams (chat, videohovor, telefonický hovor).

Tato informace platí také pro rodiče žáků 5. ročníku - přechod na víceleté gymnázium.

Důležité termíny a pokyny k přihláškám na SŠ a VG

 

LEDEN – Ještě stále se můžete rozhodovat. Povinností všech SŠ je do konce ledna zveřejnit na internetu „Kritéria pro přijetí pro školní rok 2022 – 23“, která jsou závazná pro přijímací řízení.  Zároveň by měla probíhat již intenzívní příprava na přijímací zkoušky. Dohlédněte na co nejlepší pololetní prospěch, který na většině škol podstatně rozhoduje o přijetí! (Na přihlášce se uvádí prospěch celé 8.tř. + pololetí 9. tř., pro 8-letá gymnázia prospěch celé 4. tř. + pololetí 5.tř)

Žáci, kteří se přihlásili na umělecké školy nebo obory umělecky zaměřené, dělají v lednu talentové zkoušky.  

ÚNOR – Vaše rozhodování by mělo vrcholit. Začínají se vyplňovat přihlášky. Žáci mohou podat max. dvě přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. ZŠ přihlášky vytiskne a potvrdí, proto je nikde neshánějte a nevyplňujte. Je-li třeba, musí lékař potvrdit způsobilost k danému oboru. (Každá SŠ uvádí svoje požadavky k přihláškám ve svých  kritériích přijetí – zda je potřeba  pro daný obor lékařské vyšetření,  které výsledky olympiád a soutěží ze ZŠ počítá a jak je doložit, jak boduje prospěch aj.)

Žáci pokračují v intenzivní přípravě na přijímací zkoušky, pokud je budou vykonávat (týká se všech oborů s maturitou).

BŘEZENzákonný zástupce žáka odesílá přihlášky s případnými přílohami na SŠ nebo SOU nejpozději do 1. března 2022.  ZŠ přihlášky neodesílá! Zákonný zástupce se musí dostavit na ZŠ také pro zápisový lístek – vydává třídní učitel oproti podpisu. Zápisový lístek je úřední dokument a má evidenční číslo. Zápisový lístek se odevzdává na zvolenou SŠ do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí (je to vlastně potvrzení, že žák opravdu na danou školu nastoupí).

DUBEN12. a 13. dubna 2022 (žáci z 9.roč.) a 19. a 20. dubna 2022 (žáci z 5.roč.)se konají státní písemné přijímací zkoušky (ČJ + M). Pozvánku ze SŠ obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před tímto termínem. Žák píše přijímačky 2x, na obou školách, které si zvolil, a to v pořadí, jak jsou uvedeny na přihlášce. Pokud si zvolil dva obory na stejné škole, píše přijímačky dvakrát. Počítá se vždy lepší výsledek ČJ nebo M z obou dnů, a to i v případě dvou různých škol. Pokud žák onemocní, píše testy ve stanoveném náhradním termínu (10.a 11.5.2022)

Na učební obory bez maturity se písemné přijímačky nekonají, možný je pohovor, ale většinou se hodnotí pouze prospěch ze ZŠ. Rozhodnutí o přijetí by mělo být těmto uchazečům sděleno od 22. do 30. dubna.

Pozor! Kladné rozhodnutí o přijetí  SŠ nezasílá, pouze zveřejňuje pod kódem na internetu a v budově školy! Poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Žáci, kteří nebyli přijati, podávají odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (pokud leží dokument 5 dní na poště, považuje se za doručený). Na SŠ kam syna (dceru) přijali, musíte dát zápisový lístek do 10 pracovních dnů od přijetí.! Odevzdaný zápisový lístek již nelze vzít zpět (pouze v případě dodatečného přijetí na odvolání a v případě předchozího přijetí na umělecké obory) 

KVĚTEN– Jsou vyhlašována 2. kola přijímacího řízení škol ihned po ukončení 1. kola. Informujte se na konkrétních SŠ nebo na internetu. Ve 2. kole si může žák podat již libovolný počet přihlášek (ZŠ vytiskne a potvrdí libovolný počet přihlášek, tentokrát bez názvu SŠ a oboru – dopisujete sami).

Další kola přijímacího řízení mohou probíhat i v červnu, červenci, srpnu, popř. v září, pokud nejsou školy ještě obsazené.  

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na www.msmt.cz v dokumentu:

Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

P.S.: Nezapomeňte, že mnoho lidí nedělá v životě to, čím se vyučili nebo co vystudovali. Dnešní doba nabízí velké možnosti a další studia či rekvalifikace. S rozvahou posuďte schopnosti vašeho dítěte, podporujte jeho osobnost a plně mu důvěřujte! Může vás v životě překvapit!!! J

PŘEJI VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ! PŘÍPADNÉ DOTAZY – VIZ KONTAKTNÍ ÚDAJE.

                                                                 L. Vymazalová, výchovná poradkyně

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie