Navigace

Obsah

Kontakty osobní

Vedení školy
ředitel: Mgr. Pavel Pospíšil pospisil@nadrazni5.cz 517 32 58 21
       
zástupkyně: RNDr. Hana Bustová bustova@nadrazni5.cz 517 32 58 22
  Mgr. Iva Vassová vassova@nadrazni5.cz 517 32 58 22

 

Pedagogičtí pracovníci školy
Jméno školní telefon
517 32 58 xx

email

funkce
Bárková Lenka 32 barkova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Bartáková Lucie 30 bartakova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Mgr. Bílková Jaroslava 35 bilkova@nadrazni5.cz učitelka
Fabianová Jitka 24, 46 fabianova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Mgr. Miroslav Hanák 32 hanak@nadrazni5.cz vychovatel
Mgr. Hedbávná Hana 31 hedbavna@nadrazni5.cz učitelka, K EVVO a K ŠVP
Mgr. Held František 30 held@nadrazni5.cz učitel, S a M ICT
Mgr. Hrozová Jana 28 hrozova@nadrazni5.cz speciální pedagog
Bc. Hrozová Marcela 23 hrozovam@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Mgr. Jakubová Michaela 36 jakubova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Jankovičová Kristýna 35 jankovicova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Képesová Ivana 26 kepesova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Kličková Eva 27 klickova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Kolečkář Jiří 36 koleckar@nadrazni5.cz učitel
Kovářová Jana 23 kovarova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Mgr. Kratochvilová Petra 27 kratochvilova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Krausová Erika 26 krausova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Krbečková Petra 35 krbeckov@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Kučera Mojmír 27 kucera@nadrazni5.cz učitel, M Pr
Mgr. Kunešová Jana 35 kunesova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Kytková Iva 32 kytkova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Loudová Terezie 25 loudova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Maierová Jitka 26 maierova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Marvan Petr 27 marvan@nadrazni5.cz učitel
Mgr. Mazalová Markéta 26 mazalova@nadrazni5.cz učitelka
PaedDr. Michlíková Jarmila 27 michliko@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Mozola Ivo 36 mozola@nadrazni5.cz učitel
Najmanová Michaela 30 najmanova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Bc. Nováková Radana 32, 43 novakova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga, vychovatelka
Novotná Marcela 46 novotna@nadrazni5.cz vychovatelka
Mgr. Pajtina Luboš 24 pajtina@nadrazni5.cz učitel, S a M ICT
Mgr. Petroušková Pavlína 46 petrouskova@nadrazni5.cz učitelka
Bc. Pinkasová Martina 32 pinkasova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Mgr. Poledniková Martina 30 polednikova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Pospíšilová Hana 23 pospisilova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Procházková Kateřina 23 prochazkova@nadrazni5.cz učitelka
Bc. Pytelová Marcela 48 pytelova@nadrazni5.cz vychovatelka
Mgr. Rumpelová Halina 26 rumpelov@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Rychlíková Ivana 28 rychlikova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Skřivánková Hana 31 skrivankova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Slouková Hana 31 sloukova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Sochorová Jitka 25 sochorova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Svobodová Jitka 25 svobodov@nadrazni5.cz učitelka
Bc. Ševčíková Jana 31 sevcikova@nadrazni5.cz vychovatelka
Mgr. Škrabal Antonín 30 skrabal@nadrazni5.cz učitel
Mgr. Škrabalová Martina 36 skrabalova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Šlesingrová Hana 27 slesingr@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Šoupalová Jana 23 soupalov@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Tihelková Milena 32 tihelkov@nadrazni5.cz učitelka
Valentová Jana 23 valentova@nadrazni5.cz asistentka pedagoga, vychovatelka
Valentová Martina   valentovam@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Mgr. Vlček Michal 27 vlcek@nadrazni5.cz učitel
PaedDr. Vymazalová Ladislava 30 lvymazal@nadrazni5.cz učitelka, VP
Zedníková Eva 36 zednikova@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Zouharová Pavlína 23 zouharov@nadrazni5.cz učitelka
Bc. Žižlavská Jitka 25 zizlavskaj@nadrazni5.cz asistentka pedagoga
Mgr. Žižlavská Soňa 26 zizlavska@nadrazni5.cz učitelka
Mgr. Žižlavský Radek   zizlavsky@nadrazni5.cz učitel

VP - výchovný poradce
M Pr - metodik prevence
S a M ICT - správce a metodik ICT
K EVVO - koordinátor environmentální výchovy
K ŠVP - koordinátor ŠVP