Navigace

Obsah

Ročníkové práce

Prezentace

Zde je popis prezentace, kterou budete promítat při obhajobě. Neodevzdává se elektronicky.

Zde najdete několik pravidel pro tvorbu podpůrné prezentace k ročníkové práci.

Nejprve si musíte uvědomit, že prezentujete lidem svou práci ve formě přednášky s pomocí prezentace na dataprojektoru. Měli byste dodržet následující pravidla:

  1. Čitelnost = písmo bezpatkové, velikost minimálně 28 bodů
  2. Přehlednost = pravidlo 5x5

- na stránce ne celé texty, jen stručné pojmy, které budete komentovat či rozebírat

- doporučeno 5 odrážek

- v každé odrážce maximálně 5 slov

V případě použití obrázků či grafů musí být jejich velikost nejméně čtvrtina plochy, každý obrázek podle potřeby musí být nejméně 5 sekund vidět, aby si ho posluchači mohli prohlédnout

- pokud použijete obrázek naskenovaný či z internetu, je dobré hned u něj napsat zdroj (zde může být velikost písma 10–12 bodů)

První strana obsahuje název práce a autora, na dalších si připravíte prezentaci tak, aby trvala 5-7 minut. Na poslední straně uvedete zdroje, ze kterých jste pro prezentaci čerpali (mimo obrázků, u kterých je odkaz přímo).