Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Ročníkové práce

Popis dokumentu RP

Zde najdete schéma a rady, jak má vypadat výsledný dokument – výstup z ročníkové práce.

Dokument ročníkové práce znamená dokument z programu MS Word nebo OO/LO Writer, případně PDF. Tento dokument musí být:

  1. 2x vytištěný, svázaný a odevzdaný konzultantovi dle určeného termínu
  2. elektronicky odevzdaný do Teams před obhajobami ročníkových prací.

Každý nadpis zde znamená novou stránku v dokumentu. Přecházejte správně (ne pomocí Enteru).

Titulní list

ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5
ROČNÍKOVÁ PRÁCE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

NÁZEV PRÁCE

JMÉNO ŽÁKA, TŘÍDA                           JMÉNO A PODPIS KONZULTANTA


Obsah

Lze zařadit i na konec práce, očíslované názvy kapitol s příslušnou stranou

Úvod

Co je cílem práce, čeho chceš dosáhnout.
Proč sis vybral tuto práci.
V této kapitole můžeš poděkovat případným spolupracovníkům, rádcům, …

maximálně 1 strana

Metodika práce

Uveď postup práce, tj. popiš, jak jsi shromažďoval informace, materiál, kde jsi pracoval, které pomůcky jsi použil, jakým způsobem jsi nashromážděné informace nebo materiál zpracoval a jak jsi postupoval při zpracování výsledků, zjištění
můžeš zde zařadit stručnou charakteristiku zkoumaného objektu, situace, případně obecný úvod do problematiky (nezapomeň uvést zdroje)

maximálně 2 strany

Vlastní práce

Zde je prostor pro vlastní tvorbu – záznamy různých zjištění, pozorování, zkoumání, mapy, schémata, tabulky, grafy, nákresy, fotografie (pokud nejsou uvedeny v příloze).

rozsah 3 až 10 stran

Závěr

Shrň výsledky a zjištění uvedená ve Vlastní práci a porovnej je s cíli vytčenými v kapitole Úvod.

maximálně 1 strana

Seznam zdrojů

Uveď seznam použité literatury (dle vzoru).
Pokud jsi použil internet, tak seznam zdrojů na internetu (dle vzorů níže).

Přílohy

Zde můžeš uvést fotografie, tabulky, mapky atd. – vše, co se vztahuje k vlastní práci a co jsi neumístil do kapitoly Vlastní práce.
Přílohou je také dokladový materiál (např. sbírka šišek nebo sbírka mincí, vlastní výrobky apod.), ten je samozřejmě vhodně umístěn (a označen) a přiložen k písemné práci.
Všechny přílohy popiš.


Další pokyny ke zpracování práce:

  • Používej písmo Times Roman nebo Ariel, velikost 12, řádkování 1,5,
  • kapitoly čísluj, dělej odstavce, dodržuj základy typografie,
  • každou kapitolu začínej na nové stránce,
  • stránky čísluj,
  • neopisuj dlouhé pasáže z internetu ani z literatury, to není cílem práce,
  • pokud se rozhodneš ve své práci citovat část textu (z internetu, z knihy, časopisu), vždy uveď zdroj,
  • dbej na celkovou úpravu práce (práce by měla být vhodně svázaná, bez pravopisných a stylistických chyb).

 

Vzor k seznamu použité literatury (použij Vytvořit citaci | Citace.com):

BLAŽKOVÁ, Marie. 11 pokladů Čech a Moravy. Praha : Albatros, 2002. 128 s.

Vzor seznamu internetových zdrojů

na celý web:

www.interaktivniucebny.cz  [online]. 2008 [cit. 2011-07-28]. Dostupné z WWW: <http://www.interaktivniucebny.cz>.

na jednu stránku na webu:

www.zamek-kozel.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-05]. Kontakt: Zámek Kozel. Dostupné z WWW: <http://www.zamek-kozel.cz/prakticke-informace/kontakt/>.

Pro žáky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie