Obsah

Ročníkové práce

I v letošním školním roce žáci 9. ročníku vypracovávají a odevzdávají ročníkové práce. Jejich povinností je (vzhledem k distanční výuce) oslovit svoje konzultanty a požádat je o konzultace "na dálku" - tedy využít emaily příp. jinou internetovou komunikaci. 

Platí pro ně tato pravidla:

  1. Termín pro odevzdání ročníkových prací mají letošní deváťáci stanoven na 13.5. 2021. 
  2. Je nutné odevzdat ročníkovou práci konzultantovi a to ve 2 tištěných vyhotoveních.
  3. Prezentace ročníkových prací mohou rovněž vytvářet - zde záleží na aktuální situaci v květnu 2020.