Navigace

Obsah

Ročníkové práce

Konzultace

Musí proběhnout nejméně 3 konzultace, jedna v 8. ročníku a dvě v 9. ročníku. Konzultace mohou být vedeny přes Teams. Stejně tak se dají odevzdávat verze ročníkových prací.

Pokud nebude toto pravidlo splněno, výsledná známka za ročníkovou práci bude snížena o jeden stupeň.