Obsah

Složení výboru ZSR
 

předseda: Ing. René Jazejček 725 247 614 rene.jazejcek@seznam.cz
členové: Ing. Jitka Bohuslavová 606 491 859 bohuslavova@nadrazni5.cz
  Daniela Pevná 732 900 111 danielapevna@seznam.cz
  Michal Jaroš 723 984 172 micha.jaros@seznam.cz
  Ing. Petr Wagner 777 830 951