Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 720 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 60 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Informace

Co je školská rada?

Školská rada se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (nová školský zákon), zřizuje jak při základních, středních, tak i vyšších odborných školách.

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (u nás Město Vyškov), který zároveň stanovil počet jejích členů a vydal její volební řád.

Jak se rada personálně obsazuje?

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (zletilé žáky nemáme), třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Nepedagogičtí pracovníci (např. školník) se do rady nevolí.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zástupce ředitele ovšem členem být může. Pozor na neslučitelnost, jelokož tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Za zajištění a uskutečnění voleb do školské rady odpovídá ředitel školy. Funkční období členů školské rady je na tři roky.

Jak často je povinna školská rada zasedat?

Školská rada je povinna zasedat nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Co patří mezi hlavní úkoly školské rady?

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zapracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie