Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Rozšířená výuka

Matematiky

Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů

Schůzka s rodiči žáků, kteří mají zájem o tuto rozšířenou výuku, proběhne ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 16 h v učebně č. 90. Další informace v aktualitách! Dotazy můžete posílat na adresu hedbavna@nadrazni5.cz.

Přijímací zkouška z matematiky proběhne 27. dubna 2022 od 9 h. v učebně číslo 90. Přihlášky mohou rodiče podávat do dne zkoušek, ideální je podání přihlášky alespoň měsíc před přijímacím řízením. Přihlášky jsou v odkazu vlevo Ke stažení. Předpokládané naplnění třídy je do 25 žáků.

V roce 1986 vznikla na naší škole myšlenka vytvořit třídy s RvMaPř. Od té doby tyto třídy vznikají pravidelně každým rokem a ve školním roce 2022-2023 to bude v pořadí 37. třída zaměřená na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Žáci z těchto tříd dosahují každoročně vynikajících výsledků v oblasti vzdělávání, dále pak na různých typech olympiád a soutěží. Nejprestižnější soutěží je Matematická olympiáda, v níž se naši žáci často umísťují na předních místech. Žáci 6. až 9. tříd úspěšně soutěží v Pythagoriádě.

Zájem dětí o matematiku rozvíjíme již od 2. ročníku mezinárodní matematickou soutěží Matematický klokan. Snažíme se popularizovat matematiku soutěžemi typu Piškvorky a Sudoku. Přírodovědnou gramotnost rozvíjíme znalostní soutěží Přírodovědný klokan. Na škole pracuje M-kroužek pod hlavičkopu JCMM Brno. Žáci matematických tříd úspěšně reprezentují školu i v dalších olympiádách, např. chemické, biologické, zeměpisné a fyzikální.

Absolventi matematických tříd dále studují na gymnáziích nebo průmyslových školách. Nejlepší řešitelé matematických olympiád často pokračují ve studiu na prestižním matematickém gymnáziu v Brně – Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. V minulosti jsme s tímto gymnáziem spolupracovali na projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách.

Žáci matematické třídy byli zakladateli školního časopisu Kvasák a již 24 let se velkou měrou podílí na jeho pravidelném vydávání.

 

(některé přijímačky: 2010, 2011, 2012, 2020)

Pro rodiče

Kalendář akcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie