Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 720 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 60 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Rozšířená výuka

Matematiky

Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÁCH ŽÁKŮ DO MATEMATICKÉ TŘÍDY (OD 6. ROČNÍKU, ŠKOLNÍ ROK 2024/2025):

PŘIJATÍ ŽÁCI:
2024Ma44
2024Ma23
2024Ma48
2024Ma50
2024Ma21
2024Ma11
2024Ma07
2024Ma35
2024Ma25
2024Ma46
2024Ma26
2024Ma43
2024Ma20
2024Ma04
2024Ma10
2024Ma15
2024Ma05
2024Ma52
2024Ma18
2024Ma41
2024Ma32
2024Ma28
2024Ma12
2024Ma02
2024Ma30
NEPŘIJATÍ ŽÁCI:
2024Ma51
2024Ma42
2024Ma53
2024Ma16
2024Ma31
2024Ma17
2024Ma36
2024Ma09
2024Ma29
2024Ma39
2024Ma14
2024Ma33
2024Ma01
2024Ma38
2024Ma40
2024Ma27
2024Ma47
2024Ma24
2024Ma22
2024Ma08
2024Ma34
2024Ma03
2024Ma06
2024Ma45

Přijímací zkouška z matematiky proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024. Zahájení pro žáky z jiných škol proběhne v 9 h v učebně číslo 116. Zkouška z matematiky trvá 60 minut a obsahuje příklady z učiva 1. - 5. ročníku ZŠ, včetně geometrických úloh, slovní a logické úlohy. Žáci budou potřebovat psací a rýsovací potřeby.

Zahájení pro žáky naší školy proběhne ve stejnou dobu ve školní jídelně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy do 3. 5. 2024.

Schůzka rodičů dětí se zájmem o matematickou třídu se uskuteční 21. března 2024 od 16. h v učebně číslo 90.

V roce 1986 vznikla na naší škole myšlenka vytvořit třídy s RvMaPř. Od té doby tyto třídy vznikají pravidelně každým rokem a ve školním roce 2024-2025 to bude v pořadí 39. třída zaměřená na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Žáci z těchto tříd dosahují každoročně vynikajících výsledků v oblasti vzdělávání, dále pak na různých typech olympiád a soutěží. Nejprestižnější soutěží je Matematická olympiáda, v níž se naši žáci často umísťují na předních místech. Žáci 6. až 9. tříd úspěšně soutěží v Pythagoriádě.

Zájem dětí o matematiku rozvíjíme již od 2. ročníku mezinárodní matematickou soutěží Matematický klokan. Snažíme se popularizovat matematiku soutěžemi typu Piškvorky a Sudoku. Přírodovědnou gramotnost rozvíjíme znalostní soutěží Přírodovědný klokan. Na škole pracuje zájmový EM-kroužek (dříve M-kroužek pod hlavičkou JCMM Brno). Žáci matematických tříd úspěšně reprezentují školu i v dalších olympiádách, např. chemické, biologické, zeměpisné a fyzikální.

Absolventi matematických tříd dále studují na gymnáziích nebo průmyslových školách. Nejlepší řešitelé matematických olympiád často pokračují ve studiu na prestižním matematickém gymnáziu v Brně – Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. V minulosti jsme s tímto gymnáziem spolupracovali na projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách.

Žáci matematické třídy byli zakladateli školního časopisu Kvasák a již 26 let se velkou měrou podílí na jeho pravidelném vydávání.

Kritéria přijetí do matematické třídy
a) BODY
max. 100 bodů za písemnou přijímací zkoušku,
až 10 bodů za úspěch v matematické soutěži (Matematický klokan, Logická olympiáda apod.) - je třeba doložit diplomem nebo výsledkovou listinou

b) KOEFICIENT
za prospěch v hlavních předmětech v 1. pololetí 5. ročníku

1 - samé jedničky
1,1 - jedna dvojka
1,2 - dvě dvojky
1,3 - tři dvojky
atd.
c) počet získaných bodů se dělí koeficientem, výsledné číslo určí pořadí žáků od největšího čísla po nejmenší

d) v případě rovnosti výsledného čísla rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů z písemné přijímací zkoušky

e) POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ závisí na počtu a úspěšnosti přihlášených, předpokládáme naplnění třídy do 25 žáků

 

(některé přijímačky: 2010, 2011, 2012, 2020)

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie