Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Rozšířená výuka

Matematiky

Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů

 

Přijímací zkouška z matematiky proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2023. Zahájení pro žáky z jiných škol proběhne v 9 h v učebně číslo 116. Zkouška z matematiky trvá 60 minut a obsahuje příklady z učiva 1. - 5. ročníku ZŠ, včetně geometrických úloh, slovní a logické úlohy. Žáci budou potřebovat psací a rýsovací potřeby.

Zahájení pro žáky naší školy proběhne ve stejnou dobu ve školní jídelně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy do 3.5. 2023.

Schůzka rodičů dětí se zájmem o matematickou třídu se uskuteční 20. dubna 2023 od 16. h v učebně číslo 90.

V roce 1986 vznikla na naší škole myšlenka vytvořit třídy s RvMaPř. Od té doby tyto třídy vznikají pravidelně každým rokem a ve školním roce 2023-2024 to bude v pořadí 38. třída zaměřená na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Žáci z těchto tříd dosahují každoročně vynikajících výsledků v oblasti vzdělávání, dále pak na různých typech olympiád a soutěží. Nejprestižnější soutěží je Matematická olympiáda, v níž se naši žáci často umísťují na předních místech. Žáci 6. až 9. tříd úspěšně soutěží v Pythagoriádě.

Zájem dětí o matematiku rozvíjíme již od 2. ročníku mezinárodní matematickou soutěží Matematický klokan. Snažíme se popularizovat matematiku soutěžemi typu Piškvorky a Sudoku. Přírodovědnou gramotnost rozvíjíme znalostní soutěží Přírodovědný klokan. Na škole pracuje M-kroužek pod hlavičkopu JCMM Brno. Žáci matematických tříd úspěšně reprezentují školu i v dalších olympiádách, např. chemické, biologické, zeměpisné a fyzikální.

Absolventi matematických tříd dále studují na gymnáziích nebo průmyslových školách. Nejlepší řešitelé matematických olympiád často pokračují ve studiu na prestižním matematickém gymnáziu v Brně – Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. V minulosti jsme s tímto gymnáziem spolupracovali na projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách.

Žáci matematické třídy byli zakladateli školního časopisu Kvasák a již 25 let se velkou měrou podílí na jeho pravidelném vydávání.

Kritéria přijetí do matematické třídy
a) BODY
max. 100 bodů za písemnou přijímací zkoušku,
až 10 bodů za úspěch v matematické soutěži (Matematický klokan, Logická olympiáda apod.) - je třeba doložit diplomem nebo výsledkovou listinou

b) KOEFICIENT
za prospěch v hlavních předmětech v 1. pololetí 5. ročníku

1 - samé jedničky
1,1 - jedna dvojka
1,2 - dvě dvojky
1,3 - tři dvojky
atd.
c) počet získaných bodů se dělí koeficientem, výsledné číslo určí pořadí žáků od největšího čísla po nejmenší

d) v případě rovnosti výsledného čísla rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů z písemné přijímací zkoušky

e) POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ závisí na počtu a úspěšnosti přihlášených, předpokládáme naplnění třídy do 25 žáků

 

(některé přijímačky: 2010, 2011, 2012, 2020)

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie