Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Práce s Bakaláři

Protože uživatelé často tápou, co vše najdou ve webové aplikaci Bakaláři, zkusíme zde popsat, co u nás na webu najdete.

Některé údaje jsou dostupné i v mobilní aplikaci, ale protože je vyvíjena kratší dobu, nejsou tam dostupné všechny informace.

Po přihlášení

uvidíte vpravo nahoře jméno žáka, na jehož jménu uvidíte buď plus (žák je ve škole) nebo mínus (žák není ve škole). Tato funkce zatím není v mobilních aplikacích, je dostupná jen na webu. Kvůli tomuto přehledu přítomnosti od 1. 2. 2023 musí všichni žáci při příchodu i odchodu použít čip na obědy nebo ISIC kartu, pokud ji mají. Můžete si zde přepnout na své další dítě, pokud jste spojili jejich účty (Nástroje).

V levém sloupci najdete položky:

Můj přehled

Na ploše uvidíte několik polí. Rozvrh hodin s aktuálním denním rozvrhem, Průběžnou klasifikaci s nejnovějšími známkami, Služby s možností se napojit na některé programy mimo Bakalářů (např. Včelka) a Oznámení, kde je přehled nových informací (nové známky, oznámení o zprávách v Komens...) Můžete kliknutím na tři tečky v poli upravit jeho velikost nebo pole smazat.

Klasifikace

Průběžná klasifikace – zde vidíte průběžnou klasifikaci v aktuálním pololetí. Ale kliknutím na nálevku (trychtýř) si můžete přepnout na období v tomto školním roce, které Vás zajímá.

Pololetní klasifikace – tady vidíte všechny pololetní známky po dobu docházky na naši školu, s výjimkou aktuálního pololetí.

Výchovná opatření – zde si prohlédnete udělená výchovná opatření, od pochval přes napomenutí, důtky, až po snížené známky z chování. Jsou zde od okamžiku zapsání třídním učitelem.

Výuka

Rozvrh – zde je aktuální či příští týden výuky, pokud je změna v rozvrhu, zde je vidět. Můžete si přepnout na stálý rozvrh, který vidíte beze změn.

Přehled předmětů – zde je přehled předmětů třídy, se jmény vyučujících. Jsou zde ale všechny skupiny jazyků či volitelných předmětů, musíte vědět, kam Vaše dítě chodí.

Přehled výuky – zde si nahoře můžete vybrat předmět, pak vidíte zpětně veškerou výuku do začátku školního roku zapsanou v třídní knize.

Výukové zdroje – zde můžete hledat i třeba filtrováním zdroje použitelné při učení, ale je zde jen několik předmětů.

Osobní údaje

Přehled osobních údajů – jsou zde 3 záložky.

Na první jsou Základní údaje – kliknutím do čtverečku vpravo nahoře Umožnit změny můžete některé údaje opravit a před skončením je uložit. Můžete zde v 5. a 9. třídě zapsat i střední školy a obory, na které chcete dítě přihlásit. Ale doporučuji raději poslat školy a obory výchovné poradkyni Mgr. Martině Polednikové, která zařídí kompletní zápis, vytištění a předání přihlášek. Nezapomeňte na doplnění přihlášek, podpis a předání na SŠ.

Na druhé jsou adresy, kde v případě neshod můžete stejně jako v základních údajích opravit adresy, ale zde prosím opravujte jen při přestěhování, protože údaje adres jsou zkontrolovány přes databázi adres na internetu.

Na třetí jsou informace o rodičích (zákonných zástupcích). Zde prosím věnujte pozornost zejména číslům telefonů/mobilů a mailovým adresám. Upozorňujeme zejména na špatně zadané maily, nebo maily, u kterých už v mailboxu není místo (zde si musíte projít nastavení svého mailu, a zvětšit si ji, nebo smazat nepotřebné staré maily).

Vámi vyplněné změny během několika dní budou aplikovány do Bakalářů.

Plán akcí

Zde si můžete nastavit období, které chcete sledovat. Navíc můžete zapnout filtry – jen mé akce, celý kalendář i včetně historie. Tyto filtry můžete kombinovat.

Průběžná absence

Zde můžete vidět Zameškanost v jednotlivých předmětech v daném pololetí i s procenty, nebo Přehled absence po měsících nebo dnech.

Ankety

Vyplňování anket – zde se Vám objeví aktivní ankety. Budete vždy o anketě informováni, mimo jiné i v poli Oznámení v Mém přehledu.

Komens

Poslat zprávu – zde pište zprávy učitelům, třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Omluvení absence – zde musíte omlouvat své děti, buď celé dny nebo jen určité hodiny daný den. Třídní učitel tuto omluvenku překlopí přímo do třídní knihy.

Přijaté zprávy – zde máte zprávy, které Vám byly poslány jakýmkoli pedagogem. Jsou zde obecné zprávy a hodnocení Vašeho dítěte – poznámky či běžné pochvaly. Z poznámek je většinou udělováno výchovné opatření.

Odeslané zprávy – zde vidíte Vámi odeslané zprávy, kliknutím na zprávu vpravo vidíte reakci, když na ni kliknete, tak vidíte, kdo ji přečetl či potvrdil.

Tady jen dovolte poznámku. Pokud nastavíte potvrzení, uvidíte pouze, že to adresát potvrdil. Pokud to četl a nepotvrdil (což se občas stává), nepoznáte, jestli to vůbec četl. Proto je lepší posílat zprávy bez potvrzení. Tam pak vidíte, zda to adresát četl, v případě více adresátů můžete zjistit, kdo to četl a kdo ne (i bez potvrzování).

Nástěnka – toto ve škole zatím nebylo potřeba, je zde možnost vytvořit intranetové stránky školy (neveřejné informace, jen pro přihlášené na webu Bakalářů).

Dokumenty

Zde mohou učitelé zveřejnit některé dokumenty, ale ještě na naší škole nepoužíváme.

Poradna

Kliknutím na Rozcestník uvidíte informace o možnostech pomoci Vašemu dítěti, pokud má nějaký problém. Můžete se informovat o různých možnostech, jak nechat vyšetřit problémy Vašeho dítěte.

GDPR

Přehled souhlasů – Zde vidíte elektronické souhlasy, které jste škole udělili. Zatím nepoužíváme, souhlasy podepisujete jen písemně.

Školení – pokud je zavedeno nějaké školení ohledně GDPR, můžete sem psát Vaše hodnocení školení.

Pověřenec – zde jsou kontaktní informace na pověřence GDPR, kde máte možnost podat Hlášení (Zde můžete poslat zprávu obsahující vaše podezření, že došlo, nebo dochází k porušení ochrany vašich nebo cizích osobních údajů, které zpracovává naše škola. Zpráva bude zaevidována v systému, doručena Pověřenci a na vedení školy a vy budete informováni o případném řešení nahlášeného případu. U vážnějších případů můžete samozřejmě kontaktovat i Úřad na ochranu osobních údajů, ale vždy je dobré informovat i přímo školu k případnému rychlejšímu řešení.) nebo Námitku (Zde můžete vznést námitku proti zpracování některých vašich osobních údajů. Pokud máte pocit, že škola nemá žádný právní důvod pro některý evidovaný osobní údaj, napište níže zprávu. Zpráva bude zaevidována v systému, doručena Pověřenci a na vedení školy a vy budete informováni o případném řešení nahlášené námitky.

Upozorňujeme, že škola může mít více právních důvodů, proč některé údaje zpracovává. A to zejména zákonný důvod, oprávněný zájem, důvod uzavření smlouvy, ochranu životně důležitých zájmů osob, úkony veřejné moci atd.). Před zápisem uvedených hlášení či námitek musíte zaškrtnout políčko Beru na vědomí, abyste mohli toto podat.

Platby

Prosím pozor! Při každé platbě buď použijte vygenerovaný QR kód, nebo do příkazu opište správně variabilní i specifický symbol. Pokud použijete platbu přes uložený vzor, mimo částky vždy musíte změnit i specifický symbol, protože každá akce má svůj vlastní!!!

Plaťte každou předepsanou platbu jednotlivě, nesčítejte částky a neplaťte jednou platbou, protože se vám platby nespárují a neuvidíte, že platba proběhla.

Třídní fond – zde vidíte stav konta Vašeho dítěte. Jsou zde informace, na co a kdy byly peníze použity. Když žák na akci nebyl, nic se mu neodečte. Při požadavku třídního učitele můžete kliknout na Vložit prostředky, tam najdete QR kód pro platbu na školní účet, kde vyplníte částku. Po zaplacení a příchodu peněz na náš účet bude spárována informace z banky s účtem žáka a platba se zde objeví.

Pravidlené platby zde uvidíte předepsané platby (kvůli akcím, lyžařský kurz, škola v přírodě...) a po jejich zaplacení a spárování s údaji z banky je zde uvidíte.

Přístupový systém

Zde od 1. února najdete informace o tom, kdy Vaše dítě přišlo do školy a kdy z ní odešlo. Případně i kdy ze školy odešlo a zase se vrátilo. Musí od tohoto data používat čip nebo ISIC kartu!

Nástroje

Přehled přihlášení – zde uvidíte historii svých přihlášení do webových Bakalářů.

Propojení účtů – zde můžete postupně zadat pomocí přihlašovacích údajů všechny Vaše děti, přihlašovat se jen jedním údajem a nahoře vpravo přepínat mezi jednotlivými dětmi.

Změna hesla – můžete si změnit heslo na přihlašování k webovým Bakalářům. Upozorňujeme jen na to, že heslo musí být nejméně z osmi znaků a musíte použít velká i malá písmena i číslice, minimálně z každé skupiny jednu.

Nastavení – v Jazyce si můžete změnit jazyk webových Bakalářů z češtiny na angličtinu, vietnamštinu či ukrajinštinu, případně i s překladem názvu předmětů. Ale informace o známkách, poradnách a v přehledu výuky budou česky. Jsou tam i jiné informace, které můžete pro sebe přenastavit. Například v Rozvrhu můžete nastavit zobrazení aktuálního rozvrhu na příští týden už od neděle či soboty. Pokud jste na úvodní stránce zrušili některé panely, můžete je vrátit do původní podoby.

O aplikaci

Zde můžete nastavit vlastnosti cookies na těchto stránkách a zkontrolovat či odvolat souhlas, který jste potvrdili při prvním otevření webových Bakalářů.

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie