Navigace

Obsah

Kritéria přijetí do 1. třídy

Klasické třídy

  • Hlavními kritérii přijetí do 1. třídy jsou bydliště žáka (dodržování spádových oblastí), sourozenec ve škole a pořadí při zápisu. Tito žáci mají přednost v případě většího množství zapisovaných žáků.
  • Žák musí splňovat základní předpoklady pro zapsání dítěte – musí dosáhnout do 31. 8. šesti let věku.
  • V případě, že je dítě od září do června školního roku pětileté – musí rodič dodat žádaná doporučení.
  • Žák z jiného spádového obvodu je přijat v případě, že jsou volná místa v 1. třídě, popřípadě umožňuje-li to kapacita školy.

Hudební třídy

  • Hlavním kritériem pro přijetí do třídy s RvHv (rozšířená výuka hudební výchovy) jsou úspěšné talentové zkoušky (co nejvyšší počet bodů).