Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Dopis rodičům

o zahájení nového školního roku

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím jménem vedení školy na začátku nového školního roku 2021 - 2022.

Začínáme zase s „Manuálem“ a školní rok bude pravděpodobně opět ovlivněný různými omezeními z důvodu přetrvávající covidové situace.

Pokud máte zájem si celý Manuál pročíst, zde máte odkaz.

Snažili jsme se, aby letošní nový školní rok byl co možná nejlépe zorganizovaný a abychom přitom dodrželi všechna opatření - doporučená i nařízená.

Chceme Vás, milí rodiče, poprosit především o pochopení celé situace i možných změn, které mohou v průběhu školního roku nastat.  Musíme se řídit pokyny našich nadřízených a současně rychle reagovat na aktuální nařízení.

Ve škole bude dostatečně zajištěna dezinfekce pro všechny žáky – při vstupu do školy, ve třídách, u jídelny, na toaletách.

Určitě Vás zajímá organizace prvního dne školy.

Roušky:

Všichni žáci musí mít ve společných prostorách (po příchodu do školy, na chodbách, toaletách, v jídelně…) dle nařízení ochranu nosu a úst (chirurgická rouška, nanorouška, respirátor FFP2). Proto prosím, abyste dětem dali do aktovky (do čistého sáčku) i dva kusy náhradních čistých roušek. Ve třídě v případě testu či splnění podmínek o bezinfekčnosti žáci roušky mít nemusí.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

Prvňáčci:  Do školy mohou jít 1. 9. spolu s rodiči, kteří budou mít ve škole ve všech prostorách nasazený respirátor. Prosím, abyste s sebou nebrali další příbuzné, aby se vstup cizích osob do školy minimalizoval.

Žáci 1.A a 1.B budou vstupovat do školy hlavním vchodem z ulice Nádražní – po schodišti. Směr Vám ukážou žáci 9.A a 9.B, kteří na Vás budou v budově školy čekat.

Žáci 1.C se shromáždí buď před školou u hlavního vchodu (z ulice Nádražní) nebo přijdou přímo ke vchodu do Sportovního areálu (jejich třída je umístěna zde). U obou vchodů budou čekat paní vychovatelky a paní asistentky.

Ukončení vyučování dne 1. 9. bude v cca 9.15. Ve dnech 2. a 3. 9. budou mít žáci 1. ročníku tři vyučovací hodiny, podle rozvrhu se budou učit až další týden (od 6. 9.).

Testování žáků prvních tříd bude probíhat až 2. 9. Při testování mohou být přítomni rodiče.

Další testování bude probíhat ve dnech 6. a 9. 9.

Žáci se první den školy nebudou přezouvat, proto po příchodu do školy tento den odchází dle následujícího časového rozpisu přímo do svých tříd.

Žáci 1. stupně: Do školy budou vstupovat vchodem z ulice Nádražní od 7.30 do 7.40 přímo do šaten (dole vlevo od schodiště), přezují se a nejkratší možnou cestou půjdou do své třídy.

Žáci 2. stupně: Do školy budou vstupovat vchodem z ulice Hřbitovní od 7.40 do 7.50. Do šaten půjdou schodištěm naproti tomuto vchodu, přezují se a nejbližším schodištěm půjdou do své třídy.

Žáci, kteří přijdou později, budou přicházet do školy z ulice Hřbitovní.

Dne 1. 9.  budou mít žáci 2. – 9. ročníku tři vyučovací hodiny.

2. a 3. září proběhne vyučovaní již podle rozvrhu – bez odpoledního vyučování. Dne 2. 9. budou 1. a 2. vyučovací hodinu probíhat třídnické hodiny, od třetí vyučovací hodiny bude výuka pokračovat podle rozvrhu.

 

Testování:

Pro žáky 2. – 9. ročníku bude probíhat testování zatím v určených dnech, tj. 1., 6. a 9. září. V případě, že žák v tuto dobu nebude ve škole, bude testován v den příchodu do školy.

U testování žáků 1.–3. ročníku může být přítomen rodič.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud Vaše dítě splňuje některou z výše uvedených podmínek, prosím sdělte tuto skutečnost Vašemu třídnímu učiteli, potvrzení je třeba doručit nejpozději 1. 9. 2021.

Pokud se rozhodnete své dítě netestovat, přijímáte možnost, že Vaše dítě bude ve škole po celý den v roušce, a to ve všech prostorách (třída i společné prostory) a že se Vaše dítě nebude zúčastňovat hodin tělocviku. V případě, že bude toto řešení celodenního nošení roušky pro vás nepřípustné, bude muset vaše dítě zůstat doma a jeho absence musí být řádně omluvena.

Přístup do školy:

Rodiče nebudou mít přístup do školy vůbec – vše se bude vyřizovat u východu ze školy – ulice Hřbitovní. Prvňáčky budou v prvních dvou týdnech do školy vodit žáci 9.A a 9.B s výjimkou prvního dne a při doprovodu u testování. Po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít doprovod nasazen respirátor.

Do školní družiny mohou rodiče vstupovat pouze v odpoledních hodinách, kdy je ve škole už jen málo dětí.

Ve škole budou probíhat kroužky, ale jen za předpokladu, že se zde budou potkávat děti pouze z maximálně dvou tříd. Jejich nabídka se objeví během měsíce září na webu školy (sekce „Školní klub“).

Náboženství bude probíhat v odpoledních hodinách v učebně č. 93 od 15. 9. 2021 – přesnější informace se dozvíte od svých třídních učitelů.

Třídní schůzky jsou naplánovány prozatím v běžném režimu, jejich termíny Vám sdělí třídní učitelé.

Výdej obědů budeme časovat – aby se děti potkávaly co možná nejméně. Vzhledem k omezením bude do 17. 9. jen jeden oběd.

Platba za obědy bude probíhat pouze inkasem – bezkontaktně.

Čipy na obědy budou vydávány pouze první týden (od 1. do 3. 9.). Rodiče se budou domlouvat s paní vedoucí stravování (paní Petra Holzerová, telefon: 517 325 834), kdy si čip vyzvednou.

Školní družina – bude v provozu od 1. 9. pro žáky 1.–3. ročníku.

O dalším provozu školní družiny a harmonogramu odchodů dětí na oběd první školní den Vás budou informovat Vaši třídní učitelé do 31. 8. 2021.

Rádi bychom poprosili i Vás, milí rodiče, o spolupráci. Vy jste pro nás důležití partneři, bez kterých by to všechno prostě nešlo.

V první řadě Vás chceme poprosit, abyste dávali své děti do školy zdravé. V dnešní době a na naší velké škole je problém i větší rýma, kašel, zvýšená teplota nebo banální viróza. Představte si školu se sedmi sty žáky a další stovkou dospělých, plné třídy, chodby a ostatní prostory. Nemáme možnost zabránit tomu, aby se děti potkávaly, a pak se může stát, že se nakazí velké množství lidí (za poměrně krátkou dobu).

V případě, že Vaše dítě bude jevit známky nemoci, bude umístěno do karanténní místnosti, která nachází v relaxační místnosti v suterénu a Vy si ho budete muset neprodleně odvést. Bude to určitě větší komplikace, než kdyby Vaše dítě zůstalo doma.

Prosím Vás o poučení Vašeho dítěte o osobní hygieně – jak a kdy si mýt ruce, používání dezinfekce a kapesníků. Současně bych byla ráda, abyste dětem řekli, aby pokud možno dodržovaly mezi sebou odstup, nedotýkaly se, neolizovaly věci (tužky, pera….), aby si nerozdávaly a nepředávaly jídlo a po sobě nejedly či nepily.

Vážení rodiče, věřím tomu, že situace se časem zklidní a upraví, že se naučíme i v těchto nastavených podmínkách ve škole fungovat.

Vážíme si Vás jako partnerů a děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Přejeme Vám úspěšný start do nového školního roku!

Za vedení školy

 Mgr. Iva Vassová, zástupkyně ředitele

Datum vložení: 24. 8. 2021 16:25
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2021 16:37
Autor:

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie