Navigace

Obsah

Družina

Zápis do školní družiny

Přihlášení dětí 1.–3. tříd do školní družiny

Blíží se konec stávajícího školního roku a s nástupem dětí do prvních tříd je potřebné zjistit, kolik dětí 1.–3. tříd bude navstěvovat školní družinu.

Na schůzce rodičů budoucích prvňáčků zazněla informace o přihlášení dětí do školní družiny prostřednictvím zápisního lístku, který byl ve vytištěné formě k dispozici rodičům. Na zápisním lístku vyplňujte pouze první stranu listu – ta část s odchody ze školní družiny a do kroužků se dodatečně vyplní v měsíci září podle aktuální situace.

Zápisní lístky jsou nyní k dispozici ZDE v elektronické podobě. Vyplněné zápisní lístky zašlete na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelce Marcele Pytelové (pytelova@nadrazni5.cz) nebo předejte ve škole během měsíce června.

Kapacita školní družiny je 150 dětí - přednostně jsou umístěny děti 1. a 2. tříd, podle zbylých volných míst v odděleních žáci 3. ročníku. Pokud má dítě sourozence ve 4. třídě, je nutné předložit žádost řediteli školy i s vyplněným zápisním lístkem, budeme se snažit vyhovět hlavně dojíždějícím dětem, samozřejmě s ohledem na kapacitu 30 dětí v oddělení školní družiny.

Tyto informace se také týkají dětí, které již chodí do školní družiny – pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte ve školní družině pro příští školní rok, vyplněný zápisní lístek odevzdejte v měsíci červnu své paní vychovatelce nebo vychovatelce v odpolední družině ve sportovním areálu (budova vedle školy směrem ke Hřbitovní kapli) - je možná i elektronická podoba.

Tímto si zajistíte umístění Vašeho dítěte ve školní družině a předejdeme případným nedorozuměním v začátku školního roku.


Děkuji za pochopení.

Bc. Marcela Pytelová – vedoucí vychovatelka