Navigace

Obsah

Družina

Družina

Informace pro rodiče dětí ve školní družině
1. Provoz školní družiny:

ranní ŠD 6.30–7.45 (III. oddělení ŠD – Bc. Radana Nováková) - příchod dětí do 7.20
11.40–16.30 (zvonek dle jednotlivých oddělení a rozpisu na vchodových dveřích)
Po ukončení ranní družiny (7.40 hod) děti odchází v doprovodu vychovatelky do školních šaten a do tříd.
V odpolední družině (15.00–16.30) jsou děti spojeny do jednoho oddělení, rozpis služeb vychovatelek je vyvěšen na dveřích haly, kterými se budete řídit při vyzvedávání svých dětí – zvonit na příšlušná oddělení.

2. Věci potřebné k přijetí dítěte do školní družiny:
  • řádně vyplněný zápisní lístek (i zadní stranu s časem odchodů dítěte
  • papírové kuchyňské utěrky a 2 balení papírových kapesníčků (možno i krabičkové)
  • označené náhradní oblečení na hřiště v látkové tašce (stačí starší oděv)
  • poplatek za školní družinu se hradí bezhotovostně inkasním způsobem
  • ve 2 splátkách na č. účtu 154597532/0300

400 Kč do 30. 9. 2019 (I. pololetí)
600 Kč do 31. 1. 2020 (II. pololetí)

3. Další potřebné informace:

Děti dostanou zápisníček, který bude sloužit pro informace mezi vychovatelkou a rodiči (návštěva kina, sportovních akcí, omluvenky dětí ze školní družiny).
Děti nesmí bez písemné omluvy opustit školní družinu, není možné použít ani telefonický vzkaz!
V případě pěkného počasí děti využívají sportovní hřiště za budovou haly (hřiště TJ Orel) – vstup branou vedle sportovní haly. Děti se vrací v 15.30–16.00 hod (dle počasí) zpět do školní družiny.
Děti ze IV. a V. oddělení (v budově školy), které budou navštěvovat ranní a odpolední družinu, potřebují přezůvky - označené a uložené nejlépe v látkové tašce.

4. Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení ŠD:
I. oddělení vych. Marcela Novotná 517325846
II. oddělení vedoucí vych. Bc. Marcela Pytelová 517325848
III. oddělení vych. Bc. Radana Nováková 517325843
IV. oddělení vych. Bc. Jana ševčíková tel. do kanceláře 517325820
V. oddělení vych. Mgr. Miroslav Hanák tel. do kanceláře 517325820

5. Řád a ŠVP školní družiny