Navigace

Obsah

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO MATEMATICKÉ TŘÍDY

Typ: Školní akce
pro školní rok 2020/2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO MATEMATICKÉ TŘÍDY proběhne ve čtvrtek 11. června 2020 od 9 h.

Žáky, které přivedou rodiče, si vyzvedneme před školou u vchodu na Hřbitovní ulici v době od 8.45 h do 8.55 h. Po ukončení přijímací zkoušky tyto žáky opět rodičům na stejné místo přivedeme. Předpokládané ukončení je v 10.15 až 10.30 h. Během zkoušky je třeba dodržovat hygienická opatření, která budou platná v den konání zkoušky.

Žáci si připraví psací a rýsovací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny. Od nás dostanou kromě zadání zkoušky také papír na pomocné výpočty.

Přijímací zkouška obsahuje deset úloh a na její vyřešení mají žáci 60 minut čistého času.

O výsledcích přijímacího řízení Vás budeme informovat na stránkách školy do 10 dnů. Umístění svého dítěte najdete v seznamu pod registračním číslem, které jste obdrželi při podání přihlášky. Přihlášky stále můžete podávat. Přihláška ke stažení zde:http://skola.nadrazni5.cz/images/data/dokumenty_rodice/zadost_RvMPr.pdf

Zároveň prosíme rodiče, jejichž děti se hlásí také na víceleté gymnázium, aby naší škole co nejdříve oznámili, kam jejich dítě nastoupí. My pak můžeme přijmout další žáky, kteří se v prvním kole přijímacího řízení umístili tzv. pod čarou.

Kritéria přijetí do matematické třídy
a) BODY
max. 100 bodů za písemnou přijímací zkoušku
až 10 bodů za úspěch v matematické soutěži (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Logická olympiáda apod.) - je třeba doložit diplomem nebo výsledkovou listinou
b) KOEFICIENT
za prospěch v hlavních předmětech v 1. pololetí 5. ročníku (příp. 2. pololetí 4. ročníku)
1 - samé jedničky
1,1 - jedna dvojka
1,2 - dvě dvojky
1,3 - tři dvojky
atd.
c) počet získaných bodů se dělí koeficientem, výsledné číslo určí pořadí žáků od největšího čísla po nejmenší
d) POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ závisí na počtu a úspěšnosti přihlášených, předpokládáme naplnění třídy maximálně do 25 žáků

 


Vytvořeno: 14. 5. 2020
Poslední aktualizace: 14. 5. 2020 12:43
Autor: Hana Hedbávná