Navigace

Obsah

Nástup dětí do školy 25. 5. 2020

Typ: ostatní
Dopis rodičům

Milí rodiče,

tak už je to tady.

Vaše děti nastupují do školy.

Včera 18. 5. 2020 se uzavřela možnost Vaše děti do školy přihlásit a my jsme mohli konečně dodělat celý harmonogram pobytu ve škole, jak nám to nařizuje manuál pana ministra.

Přihlásilo se nám s konečnou platností 212 dětí. Rozděleni jsou do 16 skupin s maximálním počtem 15 žáků. Museli jsme vyřešit nejen počty žáků ve třídách, ale také školní družiny tak, aby se žáci nepřesouvali a zůstávali v jedné třídě s paní učitelkou a odpoledne s paní vychovatelkou.

Nebylo to vůbec jednoduché. Bylo potřeba rozdělit i některé třídy a utvořit tak novou skupinu bez paní učitelky třídní.

Nakonec jsme se dohodli na pravidle, které bude pro všechny stejné a snad spravedlivé. V případě, že je přihlášeno více žáků dělíme nejprve podle školní družiny (týká se 1. a 2. třídy). U starších žáků, kde o školní družinu nebyl zájem, dělíme podle sudé a liché – žáci s lichým číslem budou u své paní učitelky, se sudým číslem půjdou do další skupiny.

Chci Vás upozornit, milí rodiče, že vaše děti musí první den školy přinést „Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“  a dodržovat všechna přísná pravidla, která Vám již dříve poslali třídní učitelé.  Bez prohlášení není možné vstoupit první den do školy – prosím nezapomeňte svým dětem tento vyplněný formulář přibalit.

Žáci budou vstupovat do školy z ulice Hřbitovní. Zde jsou na chodníku nakreslené rozestupy. Paní učitelce u vchodu předají formulář s prohlášením. Při vstupu do školy si vydezinfikují ruce a přejdou do šaten, kde se přezují a půjdou do své třídy. V šatnách se nesmí shlukovat. Ve třídě už na ně bude čekat jejich vyučující. Vyučujícím jim určí, zda mají mít roušku nebo ne – rozhodnutí je pouze na něm – žáci jeho pokynu uposlechnou.

 Ani ve třídě nemají možnost se shromažďovat a především musí dodržovat velmi přísná hygienická pravidla.

Žáci se během vyučování nesmějí volně pohybovat po škole. Je dovoleno jít pouze na toaletu, a to jen v době vyučování, v době přestávek budou žáci ve své třídě.

Od zhruba 10.50 si budou služby postupně podle rozpisu vyzvedávat oběd v jídelně. Děti se ve třídě najedí a poté budou buď postupně odcházet domů, nebo paní učitelku vystřídá paní vychovatelka a budou zůstávat ve třídě.

Do šaten budou žáci odcházet s paní učitelkou, přezují se a poté školu opustí – vchodem z Nádražní (spodem). Před odchodem si opět vydezinfikují ruce.

 

Na toaletách a ve třídách jsou pro žáky nachystaná mýdla, dezinfekční prostředky a papírové utěrky.

Ve společných prostorách budou dozory z řad učitelů 2. stupně, kteří budou dohlížet především na dodržování hygienických opatření, a tím na bezpečnost Vašich dětí.

Milí rodiče, děkuji Vám za Vaši spolupráci, děkuji za pochopení v této neobvyklé situaci, děkuji za to, že jste našimi partnery a že se nám snažíte pomáhat. Vážíme si Vás za to.

 

Za vedení školy

Mgr. Iva Vassová, zástupkyně ředitele

 

 

 

 


Vytvořeno: 19. 5. 2020
Poslední aktualizace: 19. 5. 2020 11:10
Autor: Mgr. Iva Vassová, zástupkyně ředitele