Navigace

Obsah

Dopis od zástupkyně

Typ: ostatní
Dopis od zástupkyně - září 2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím na začátku nového školního roku 2020 - 2021.

Začínáme zase s „Manuálem“ a školní rok bude pravděpodobně nejen nový, ale také jiný.

Pokud máte zájem si celý Manuál pročíst, najdete odkaz na webu školy.

 

Snažili jsme se, aby letošní nový školní rok byl co možná nejlépe zorganizovaný a abychom přitom dodrželi všechna opatření  - doporučená  i nařízená.

 

Chceme Vás, milí rodiče, poprosit především o pochopení celé situace i možných změn, které mohou v průběhu školního roku nastat.  Musíme se řídit pokyny našich nadřízených a současně reagovat na změny.

 

 

Ve škole bude dostatečně zajištěna dezinfekce pro všechny žáky – při vstupu do školy, ve třídách, u jídelny, na toaletách.

 

 

Určitě Vás zajímá organizace prvního dne školy.

Prvňáčci : Těmto novým školáčkům, kteří bohužel přišli o zápis, chceme připravit pěkný vstup do školy. A protože rodiče mají vstup do školy zakázaný, zvolili jsme zahájení na hřišti. Slavnostní zahájení pro prvňáčky bude probíhat od 8.00 hodin na Orelském hřišti. Přijďte, prosím, v 7.50 hodin před školu na ulici Hřbitovní. Tam na Vás budou čekat naši deváťáci (žáci 9.B), kteří Vás na určené místo zavedou. Nachystali jsme též mokrou variantu – v případě deště by slavnostní vstup do školy proběhl v hale školy. V tomto případě by bylo nutné, aby měli všichni nasazené roušky, neboť by to byla akce nad 100 lidí. Roušky si proto, prosím, vezměte s sebou. Sraz opět na ulici Hřbitovní.

Žáci 1. stupně: Do školy budou vstupovat vchodem od 7.30 do 7.40 z Nádražní přímo do šaten (dole vlevo od schodiště), přezují se a stejným schodištěm půjdou do své třídy.

Žáci 2. stupně: Do školy budou vstupovat vchodem z ulice Hřbitovní od 7.40 do 7.50. Do šaten půjdou schodištěm naproti tomuto vchodu, přezují se a stejným schodištěm odejdou přímo do své kmenové třídy.

Stejným způsobem budou žáci 1. i 2. stupně chodit každý další den.

 Žáci se první den nebudou přezouvat.

Žáci, kteří přijdou později, budou přicházet do školy z ulice Hřbitovní.

 

 

Rodiče nebudou mít přístup do školy vůbec – vše se bude vyřizovat u východu ze školy – ulice Hřbitovní. Prvňáčky budou v prvním týdnu školy vodit žáci 9.B.

 

Do školní družiny budou rodiče vstupovat pouze v odpoledních hodinách, kdy je ve škole už jen málo dětí .

 

Ve škole budou probíhat kroužky, ale jen za předpokladu, že se zde budou potkávat děti pouze z maximálně dvou tříd. Jejich nabídka se objeví během měsíce září na webu školy (sekce „Školní klub“).

 

Náboženství bude probíhat v odpoledních hodinách v učebně č. 93 od 16. 9. 2020.

 

Třídní schůzky pro žáky 1. ročníku proběhnou dne 22. 9. od 16.00 hodin v kmenových třídách (1.A – učebna č.49, 1.B – učebna č. 86, 1.C – Sportovní areál). První třídní schůzky pro 2 – 9. ročník budou probíhat přes informační systém Bakaláři.

 

Výdej obědů budeme časovat – aby se děti potkávaly co možná nejméně.

Platba za obědy bude probíhat pouze inkasem – bezkontaktně.

Čipy na obědy budou vydávány pouze první týden od 1. do 4. 9. Rodiče se budou domlouvat s paní vedoucí stravování (paní Petra Holzerová , telefon: 517 325 834), kdy si čip vyzvednou.

 

 

Rádi bychom poprosili i Vás, milí rodiče, o spolupráci. Vy jste pro nás důležití partneři, bez kterých by to všechno prostě nešlo.

V první řadě Vás chceme poprosit, abyste dávali své děti do školy zdravé. V dnešní době a na naší velké škole je problém i větší rýma, kašel, zvýšená teplota nebo banální viróza. Představte si školu se sedmi sty žáky a další stovkou dospělých, plné třídy, chodby a ostatní prostory. Nemáme možnost zabránit tomu, aby se děti potkávaly, a pak se může stát, že se nakazí velké množství lidí (za poměrně krátkou dobu).

V případě, že Vaše dítě bude jevit známky nemoci, bude umístěno do karantény –  v relaxační místnosti v suterénu a Vy si ho budete muset neprodleně odvést. Bude to určitě větší komplikace, než kdyby Vaše dítě zůstalo doma a několik dní se vyleželo.

 

Z toho důvodu Vás prosím, abyste dětem dali do aktovky (do čistého sáčku) dva kusy čistých roušek pro případ nutného použití. Škola samozřejmě zakoupí pro nutné případy i roušky jednorázové, ale osobní roušky v tašce by nám určitě velmi pomohly.

 

Prosím Vás o poučení Vašeho dítěte o osobní hygieně – jak a kdy si mýt ruce, používání dezinfekce a kapesníků. Současně bych byla ráda, abyste dětem řekli, aby pokud možno dodržovaly mezi sebou odstup, nedotýkaly se, neolizovaly věci (tužky, pera….), aby si nerozdávaly a nepředávaly jídlo a nejedly a nepily po sobě.

 

Vážení rodiče, věřím tomu, že situace se časem zklidní a upraví, že se naučíme v této situaci ve škole fungovat.

 

Vážím si Vás jako partnerů a děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

 

Přeji Vám úspěšný start do nového školního roku!

 

Za vedení školy - Mgr. Iva Vassová, zástupkyně ředitele

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 8. 2020
Poslední aktualizace: 27. 8. 2020 11:36
Autor: Mgr. Iva Vassová, zástupkyně ředitele