Malé zamyšlení na závěr

Naše škola oslavuje 95. výročí svého založení. V lidském životě je 95 let věk úctyhodný a zasloužilý. Ovšem v životě školy nehraje věk žádnou rozhodující roli. Budova školy na nás sice působí dojmem staré a důstojné dámy, ale když vejdete dovnitř, tak se ocitnete v moderním současném světě. Lednové otevření nové sportovní haly a areálu školní družiny řadí naši školu mezi nejlépe vybavené školy v regionu jižní Moravy. Školu navštěvují žáci nejenom našeho okresu, ale i žáci z okresů sousedních, což svědčí o dobré úrovni naší školy. Jsme potěšeni touto důvěrou rodičovské veřejnosti, která nám svěřuje to nejcennější - své děti. Největší odměnou pro nás zůstává ta skutečnost, že naši žáci jsou schopni úspěšně pokračovat ve studiu a obstát v dnešním nelehkém světě.

Pevně věříme, že i následující roky budou stejně tak úspěšné a 100. výročí naší školy oslavíme se všemi svými žáky a příznivci šťastní a zdraví.


"Nevěř tomu,
že vítězství znamená všechno.
Nejdůležitější je o něco usilovat.
Když se o nic nesnažíš,
ničeho nedosáhneš."

LANE KIRKLENDOVÁ