Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy

Úvodní slovo ředitele


Každá škola budiž malým státem
založeným na zákonech a na přísném
provádění zákonů. Jednak pro okamžitý
prospěch, jednak pro budoucí užitek, aby
vycházeli ze škol dobře připraveni na
vážné školy životní.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ95 let nás dělí od okamžiku, kdy 14. června 1908 byla olomouckým arcibiskupem ThDr. Františkem Bauerem budova naší školy slavnostně vysvěcena a otevřena. Četné domy ve městě, školy a radnice byly vyzdobeny v barvách národních. Slavnostního vysvěcení se zučastnilo všechno státní úřednictvo, městská rada a členové ostatních organizací. Podle písemného svědectví se jednalo o tehdy největší měšťanskou školu v celém Rakousko-Uhersku. Postavením této krásné budovy vyřešilo město problémy základního školství na celé půlstoletí. Tolik stručně praví historie.

Letošní kulaté výročí nám umožňuje na chvíli se zastavit, ohlédnout se zpět, vybavit si jména těch, kteří svou pílí, svými znalostmi, svým entuziasmem přispěli k rozvoji naší školy. Připomínáme si nejen kus historie školství, ale také vše dobré, co bylo v minulosti vykonáno, na co můžeme dále navazovat.