Pracovníci školy ve školním roce 2002-2003

Pedagogičtí pracovníci:

K pedagogickým pracovníkům patří nejen učitelé, ale i
vychovatelky v družinách:
Novotná Marcela - vedoucí družiny
Lakomá Milada
bc. Pytelová Marcela
Tomešová Eliška

Nepedagogičtí pracovníci školy:

Legnerová Věra - ekonomka školy
Lidmilová Eliška - tajemnice

Nečas Martin - školník
Řezníček Josef - správce haly
Řezníčková Hana - pomocný správce haly

Uklízečky:
Hrnčiříková Marcela
Losmanová Jarmila
Procházková Ludmila
Sigmundová Marie
Šatná Jitka
Zalabová Danuše

Kuchařky:
Janečková Jiřina - vedoucí stravování
Palušová Jiřina - skladnice stravování
Zacpálková Marta - vedoucí kuchařka
Burianová Jitka
Crhonková Jarmila
Gottvaldová Drahomíra
Hlaváčková Anna
Koutníčková Lenka
Novotná Martina
Rozehnalová Ludmila
Suráková Jiřina
Šrámková Marie
Vítová Zdeňka