Třídy s rozšířenou výuka matematiky

Před 17 lety byly na naší škole zřízeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Pro přijetí do matematické třídy je nutné úspěšně zvládnout příjímací zkoušky, které bývají zpravidla v měsíci dubnu. Tak k nám přicházejí i žáci z jiných škol.

Třídy s rozšířenou výukou matematiky vychovávají žáky, kteří jsou úspěšní nejen v matematických soutěžích, ale i v ostatních oborech. Matematická olympiáda, Pythagoriáda a Klokan jsou v současné době nejvíce známé matematické soutěže. Žáci soutěží nejprve ve školním kole. Nejúspěšnější postupují do okresního kola, příp. do kola krajského.

V posledních pěti letech se našim žákům podařilo získat třikrát 1. místo v okresním kole matematické olympiády žáků 9. tříd. V krajském kole se podařilo Zdeňku Gardelkovi získat 2. místo. Radka Štěpánová zvítězila v okresním kole Biologické olympiády žáků 7. tříd a svůj úspěch v následujících dvou letech zopakovala. V krajském kole se jí podařilo získat 2. místo. Radka Štěpánová se stala zástupem okresu Vyškov ve Sněmu dětí pro životní prostředí ČR.

Největší talent posledních let, Václav Hodek z Hlubočan, zvítězil čtyřikrát po sobě v okresním kole matematické olympiády 6., 7., 8. a 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. V 9. ročníku vyhrál okresní soutěž v programování, v krajském kole získal 3. místo a v celostátní soutěži v Hradci Králové se umístil na výborném 5. místě.

K dosažení úspěchů pouhé nadání nestačí. Je nutná poctivá a svědomitá práce. Doufáme, že naši současní i budoucí žáci naváží na dobré výsledky svých předchůdců a naše škola bude patřit mezi nejlepší.