Školní časopis KVASÁK

Před rokem 1998 vycházely na naší školy různé nepravidelně vydávané časopisy většinou z dílen matematických tříd, např. Občasník. V lednu 1998 se žáci tehdejší 7.A a 9.A s paní učitelkou Hedbávnou zúčastnili vernisáže Výstavy školních časopisů v Bučovicích. To byl impuls k sestavení redakční rady a počátek školního časopisu Kvasák. 7.A tak převzala štafetu od deváťáků a začala vydávat časdopis každý měsíc. Neotřelý název KVASÁK vzešel z anonymní ankety tehdejších sedmáků - prý jim stále v hlavách něco "kvasí".

Za uplynulých 6 let se v redakční radě vystřídala řada žáků z různých tříd - někteří tvořili vlastní literární příspěvky, jiní upravovali časopis v počítači, doplňovali texty, obrázky, sestavovali rozhovory s vyučujícími, organizovali různé ankety. Prvními tvůrci Kvasáku byli Sandra Kostelníková, Eva Horáková, Jiří Radoš, Radim Pytela, Jiří Haša, Vítězslav Kaňa, k nim se pak přidali Onřej Surka, Jan Pytela, Jan Tomášek, Lucie Skácelová, Jaroslav Čepica, Lucie Pavlíková, Dagmar Filipi a další. Nové rubriky zavedli do Kvasáku Hana Knyblová, dále Tomáš Král, Petr Bárek a Ivana Malíková. Pro velké množství nemůžeme vyjmenovat všechny žáky a pedagogy, kteří v uplynulých letech přispěli svým článkem nebo nápadem. Od roku 2001 se na zdárné tvorbě časopisu podílela také paní učitelka Mazalová. Žáci prvních redakčních rad dnes již studují na Gymnáziu ve Vyškově a jiných středních školách. Na jejich místa nastupují letošní šesťáci.

V Kvasáku uveřejňujeme nejen literární tvorbu žáků, rozhovory s vyučujícími, ale také úspěchy našich žáků v olympiádách a soutěžích, informujeme o exkurzích a dalších akcích. Tím se časopis stává neoficiální kronikou naší školy.

Hana Hedbávná


Kdybych měl svou dívku ...
Jan Haša (2001 - 9.A)

Kdybych měl svou dívku
s vlasy jak dětský smích,
vzal bych ji na kolo -
všem lidem na očích ...

Všem lidem na očích,
a rodičům k údivu -
tak dejte mi už kapesné,
ať koupím jí zmrzlinu.

Koupím jí zmrzlinu
a lístek do kina -
abych jí mlčky řek,
že něco začíná ...

Kdybych měl svou dívku
s chrpami na očích -
pod modravou oblohou,
zněl by mi její smích ...
Kvasák