Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Ve školním roce 1998-99 naše škola zahájila výuku ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy. Současně s ní vznikl první školní sbor s názvem MOTÝLEK. Pod vedením pánů učitelů Aleše Musila a Michala Vlčka se žáci první třídy (a postupně další) učili kromě zpěvu sólového a hudební nauky také zpěv sborový. Již v tomto roce bylo uvedeno několik koncertů, nejlepší byl na nádvoří zámku v červnu 1999. V dalším roce se přidali žáci první třídy, koncertů bylo více a tradicí se staly vánoční koncerty na ulici Husova Koncert ulice Husova ZVETSIT a v kostele církve českobratrské,Koncert kaple ZVETSIT a také koncerty při zvláštních příležitostech života naší školy. Ve školním roce 2000-2001 byla otevřena už potřetí první třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Vznikl nový sbor s názvem SLUNÍČKO. V něm účinkovali žáci první třídy, a v dalším roce žáci první a druhé třídy. Od této doby máme pro první a druhou třídu sbor SLUNÍČKO pod vedením p. uč. Michala Vlčka, pro třetí a čtvrtou třídu sbor MOTÝLEK pod taktovkou p. uč. Aleše Musila, a pro pátou třídu doplněnou žáky druhého stupně od letošního roku sbor ČTYŘLÍSTEK, který vedou paní učitelky Halina Rumpelová a Jitka Svobodová. Každému sbormistrovi pomáhají třídní učitelky odpovídajících tříd.

Porta ZVETSIT K největším úspěchům (mimo již uvedené) patří vystupování našich sborů na školách v přírodě, kde zpívají na návsích či náměstích obcí, v jeskyních či místních kostelích. Ve školním roce 2000-2001 se sbor MOTÝLEK zúčastnil oblastního kola Porty 2001, kde získali zvláštní cenu.